Aktualności

SEMINARIUM BALTIC SEA COOPERATION

    W dniach 6-9.09.2012 roku, odbyło się Seminarium współpracy państw basenu Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Cooperation /BSC/). Konferencję przeprowadzono w Dowództwie Bazy Niemieckiej Marynarki Wojennej w Kilonii.
 

Czytaj więcej »

Udział Federacji w inauguracji Miesiąca Pamięci gen. bryg. Stanisława F. SOSABOWSKIEGO

     1 września 2012 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie odbyła się uroczystość patriotyczna ku czci gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego, której głównym organizatorem był Zarząd I-go Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy z płk. Janem Gazarkiewiczem na czele. Uroczystością zainaugurowano obchody miesiąca pamięci poświęconego Generałowi.
     W uroczystości brały udział władze Związku Polskich Spadochroniarzy z Prezesem gen. dyw. Janem Kemparą, Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP z płk. Stanisławem Kalskim, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z płk. Kazimierzem Kolasą, Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z płk. Bogdanem Millerem oraz Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej z Prezesem Panią mgr Małgorzatą Kowalczyk. Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentował mjr Artur Frączek.
 

Czytaj więcej »

XI Centralne Zawody Sportowo-Obronne Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

     23 sierpnia 2012 r. przeprowadzono XI Centralne Zawody Sportowo-Obronne Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na obiektach szkoleniowych 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej.
     W zawodach uczestniczyło 21 zespołów reprezentujących 10 Zarządów Wojewódzkich i 11 Zarządów Rejonowych Związku.

Czytaj więcej »

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W FEDERACJI

    W ramach obchodów Święta Wojska Polskiego w dniu 16 sierpnia w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP odbyła się miła uroczystość wręczenia nominacji na kolejne stopnie oficerskie zasłużonym w społecznej działalności na rzecz umacniania obronności naszej Ojczyzny.                                                 
 

Czytaj więcej »

LETNI KONGRES CIOR/CIOMR

   W dniach 30.07-03.08.2012 roku delegacja Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP wzięła udział w obradach:
   - 65 Letniego Kongresu Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy (65 LK CIOR);
  - 66 Letniego Kongresu Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy Służb Medycznych (66 LK CIOMR).
   Równolegle z obradami kongresu w dniach 26.07 – 04.08.2012 r. odbywały się zawody żołnierzy rezerwy MILCOMP.

Czytaj więcej »

Spotkanie z Attache Wojskowym w Kopenhadze

   Podczas pobytu naszej delegacji na 65 Letnim Kongresie CIOR/CIOMR/NRFC w dniu 2 sierpnia 2012 r. Prezes Federacji gen. bryg. (r) Ryszard ŻUCHOWSKI i I Wiceprezes Federacji płk (r) Stanisław KALSKI zostali przyjęci przez Polskiego Attache w Kopenhadze, płk. Dariusza SIEKIERĘ.
    

Czytaj więcej »

Spotkanie z Sekretarzem Stanu w MON

     3 lipca 2012 r. odbyło się spotkanie Sekretarza Stanu w MON Czesława Mroczka z  Prezesem Federacji panem gen. bryg. (r) Ryszardem Żuchowskim w związku ze zbliżającym się wyjazdem delegacji Federacji na obrady 65 Letniego Kongresu CIOR/CIOMR/NRFC w Kopenhadze oraz kwestią przejęcia przez Federację Prezydencji CIOR w latach 2018-2020.
  

Czytaj więcej »

Rutynowe spotkanie w Sztabie Generalnym WP

   25 lipca 2012 r. w siedzibie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odbyło się rutynowe spotkanie przedstawicieli Federacji - gen. bryg. Ryszarda Żuchowskiego i płk. Stanisława Kalskiego z oficerami P-1 - płk. Januszem Jurczukiem i ppłk. Januszem Miąsikiem.
 

Czytaj więcej »

Robocze spotkanie z Przewodniczącym Konwentu Dziekanów

   W dniu 27 czerwca 2012 r. w siedzibie Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego, odbyło się robocze spotkanie Prezesa Federacji pana gen. bryg. (r) Ryszarda  Żuchowskiego i I Wiceprezesa płk. (r) Stanisława Kalskiego z Przewodniczącym Konwentu Dziekanów płk. Marianem Babuśką i zastępcą kmdr. Waldemarem Banaszewskim.
 

Czytaj więcej »

Spotkanie z Dyrektorem Departamentu Kadr MON gen. dyw. Andrzejem Wasilewskim

   W dniu 20 czerwca 2012 r. delegacja Federacji spotkała się z Dyrektorem Departamentu Kadr MON panem gen. dyw. Andrzejem Wasilewskim. Ze strony Federacji uczestniczyli Prezes gen. bryg. (r) Ryszard Żuchowski oraz I Wiceprezes płk (r) Stanisław Kalski.


 

Czytaj więcej »