Aktualności

20. rocznica reaktywowania Związku Strzeleckiego „STRZELEC”

     W dniu 3 maja 2013 r. w Lipsku odbyły się uroczystości związane z 20. rocznicą reaktywowania Związku Strzeleckiego „STRZELEC” Organizacja Społeczno Wychowawcza. Uroczystości zaszczycili władze naczelne Związku, Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP, starostwa i miast oraz powiatowych służb mundurowych.
 

Czytaj więcej »

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI „DNIA SAPERA”

   16 kwietnia 2013 r. przed pomnikiem „Chwała Saperom” oraz na Płycie Czerniakowskiej w Parku Kultury i Wypoczynku im. Edwarda Rydza Śmigłego w Warszawie odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych - „Dnia Sapera”. Organizatorem uroczystości było Szefostwo Inżynierii Wojskowej.
 

Czytaj więcej »

Wizyta u Pani Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz

   7 marca 2013 r. delegacja Federacji w składzie gen. bryg. (r) Ryszard Żuchowski - Prezes Federacji, płk (r) Stanisław Kalski - I Wiceprezes ds. oficerów rezerwy, płk (r) Jan Gazarkiewicz - Wiceprezes ds. weteranów i płk (r) Antoni Borowski - Dyrektor Biura Federacji została przyjęta przez Panią Prezydent m. stołecznego Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz.

Czytaj więcej »

INFORMACJE BIEŻĄCE FSRiW SZRP

     Kolejne, 24 Seminarium CIOR, odbyło się w Centrum Fundacji im. Konrada Adenauera w Wesseling k/Kolonii w dniach 27 – 31. 01. 2013 roku, którego tematem przewodnim było „Wezwania dla NATO po Szczycie w Chicago”.
     W dniach 31 stycznia – 2 luty 2013 r. odbyło się Zimowe Spotkanie Plenarne (MWM) CIOR i CIOMR. Miało ono charakter obrad plenarnych i odbyło się w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli.
     Podczas trwania MWM Prezes Federacji gen. bryg. (r) Ryszard ŻUCHOWSKI wraz z kmdr. (r) Andrzejem GALUBIŃSKIM został przyjęty przez Ambasadora RP w Królestwie Belgii pana Artura HARAZIMA.

Czytaj więcej »

Pułkownik SG Ryszard Dobrowolski odszedł na wieczną wartę

     28 lutego 2013 r. odszedł na wieczną wartę płk SG Ryszard Dobrowolski długoletni Sekretarz Generalny Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.

Czytaj więcej »

Zajęcia Akademii Językowej CIOR w AMW w Gdyni

     W dniach 13 – 27 lipca 2013 r. na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbędą się zajęcia Akademii Językowej CIOR.
     Główną misją Akademii Językowej CIOR jest nauka języka, jako dwóch języków obowiązujących w NATO, poprzez wykorzystanie zasady: rezerwiści uczą rezerwistów z krajów PdP, neutralnych krajów europejskich i państw – członków NATO. W ramach Akademii, organizowane są intensywne kursy języka angielskiego i francuskiego na różnych poziomach zaawansowania.

Czytaj więcej »

Wizyta w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

     17 stycznia 2013 r. delegacja Federacji w składzie gen. bryg. Ryszard Żuchowski – prezes Federacji oraz jego zastępcy: płk Stanisław Kalski – I wiceprezes ds. oficerów rezerwy i płk Janusz Gazarkiewicz – wiceprezes ds. weteranów została przyjęta przez szef BBN ministra Stanisława Kozieja. Ze strony BBN w spotkaniu uczestniczył także dr Lech Konopka dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi.
 

Czytaj więcej »

Mid-Winter Meeting CIOR w Kwaterze Głównej NATO

     W dniach 31 stycznia do 2 lutego 2013 r. w Kwaterze Głównej NATO odbył się Mid-Winter Meeting CIOR (MWM- spotkanie w środku zimy).
     W obradach wzięła udział delegacja Federacji w składzie:
   - gen. bryg. Ryszard Żuchowski - Prezes Federacji (Wiceprezydent CIOR);
   - płk Wojciech Wnuk - członek PRG (członek Strategic Committee);
   - płk Jerzy  Górski - członek Civil/Military Cooperation Committee CIOR - CIMIC
  - kmdr Marek Krotowicz - pełnomocnik ds. sportów obronnych (członek Military Competitions Kommittee - MILCOMP CIOR);
  - kmdr Zygfryd Naczk - pełnomocnik ds. Akademii Językowej (członek Languag Academy Committee CIOR);
  - kmdr Andrzej Galubiński - Wiceprezes PRG ds. CIOMR (Wiceprezydent CIOMR).
 

Czytaj więcej »

Seminarium „Wyzwania dla NATO po szczycie w Chicago”

      W dniach 27 – 30 stycznia 2013 r. odbyło się 24 seminarium w  centrum  konferencyjnym  Fundacji  Konrada  Adenauera  (KAS),  Schloss  Eichholz, Wesseling, między Kolonią a Bonn, w Niemczech. Główny temat seminarium brzmiał: „Wyzwania dla NATO po szczycie w Chicago”. Organizatorem byla Prezydencja Francuska CIOR i płk (r) Stephen Cochran przy wsparciu Fundacji Konrada Adenauera.  
     W seminarium brało udział ponad 60 oficerów rezerwy z 20 krajów, naszych rezerwistów reprezentowali: gen. bryg. Ryszard Żuchowski - Prezes Federacji - Wiceprezydent CIOR oraz kmdr Zygfryd Naczk.   
 

Czytaj więcej »

Uroczyste pożegnanie płk. Jarosława Dębskiego - szefa Oddziału Komunikacji Społecznej Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON

     31 stycznia 2013 r. w Muzeum Wojska Polskiego odbyło się uroczyste pożegnanie ze służbą wojskową płk. Jarosława Dębskiego - szefa Oddziału Komunikacji Społecznej Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, po 34 latach służby wojskowej.    
     W imieniu Ministra Obrony Narodowej płk. Jarosława Dębskiego pożegnał Radca Generalny - Koordynator w pionie Sekretarza Stanu MON Pan Krzysztof Sikora oraz wręczył mu honorową broń białą - Szablę Honorową Wojska Polskiego.                      
 

Czytaj więcej »