Aktualności

Spotkanie opłatkowe w Federacji

   17 grudnia 2014 roku w siedzibie Federacji odbyło się spotkanie opłatkowe Prezydium Federacji.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Prezydium Rady Głównej

 17 grudnia 2014 r. w Warszawie przy ul. 11-Listopada 17/19 odbyło się ostatnie w bieżącym roku posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP. 

Czytaj więcej »

Dzień Podchorążego w Wojskowej Akademii Technicznej 29.11.2014 r. w Warszawie

 29 listopada, zgodnie z doroczną tradycją Wojskowej Akademii Technicznej, jest obchodzone jako Święto Akademii i Dzień Podchorążego.

Z tej okazji do sali widowiskowej Klubu WAT przybyło wielu znakomitych gości. 

Czytaj więcej »

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

 29 kwietnia 2014 r. w Warszawie przy ul. 11-Listopada 17/19 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP. Obrady otworzył i posiedzeniu przewodniczył Prezes Federacji gen. bryg. Ryszard Żuchowski. 

Czytaj więcej »

WZRUSZAJĄCA UROCZYSTOŚĆ

 W sobotę 5 kwietnia odbyła się wzruszająca uroczystość w Domu Opieki Społecznej „Jasna Góra” w Huddersfield (Wielka Brytania). Rezydentami tego domu są weterani II Wojny Światowej. Uroczystość została zorganizowana dzięki kierownictwu Ośrodka i pełniącego w nim posługę kapelana polskiej parafii. 

Czytaj więcej »

NADZWYCZAJNY KONGRES FEDERACJI STOWARZYSZEŃ REZERWISTÓW I WETERANÓW SIŁ ZBROJNYCH RP

     Zgodnie z Uchwałą IV Kongresu Federacji z 2011 roku, po zakończeniu prac Komisji Statutowej pod przewodnictwem I Wiceprezesa Prezesa kolegi płk. Stanisława Kalskiego, w dniu 26 listopada 2013 r. w Warszawie w Sali Konferencyjnej przy ul. 11 Listopada 17/19, odbył się Nadzwyczajny Kongres Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.

Czytaj więcej »

POSIEDZENIE RADY GŁÓWNEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ REZERWISTÓW I WETERANÓW SIŁ ZBROJNYCH RP

   Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów Sił Zbrojnych RP w dniu 26 listopada br. poprzedziło obrady Kongresu Nadzwyczajnego Federacji. Posiedzeniu tym razem przewodniczył Prezes Federacji gen. bryg. Ryszard Żuchowski.
 

Czytaj więcej »

Posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP

   22 października 2013 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów  SZ RP.
 

Czytaj więcej »

Umowa z Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia (UNUCI)

     17 maja 2013 r. w Gdańsku została podpisana umowa bilateralna Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP (FSRiWSZRP) z Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia (UNUCI).

Czytaj więcej »

BREDA ‘69

    27 października 2013 r. z okazji 69. rocznicy wyzwolenia Bredy (Holandia) przez 1 Dywizję Pancerną Wojska Polskiego (dowódca gen. dyw. Stanisław Maczek) odbyły się główne uroczystości na cmentarzu Chwały Żołnierzy Polskich.
 

Czytaj więcej »