Aktualności

Kongres Letni 2016 Madryt

    Gospodarzami Kongresu Letniego 2016 CIOR i CIOMR byli Hiszpanie. Zorganizowano go w Madrycie w dniach 1 – 6 sierpnia. W trakcie tego dorocznego wydarzenia mają miejsce obrady plenarne gremiów decyzyjnych obu organizacji oraz sesje Komitetów Specjalistycznych i Grup Roboczych. Przeprowadzono je dzięki gościnności Hiszpańskiej Akademii Obrony CESEDEN.
   Zwyczajowo obrady merytoryczne CIOR i CIOMR są organizowane razem z międzynarodowymi zawodami sportów obronnych, za które odpowiada Komitet Zawodów Wojskowych (MILITARY COMPETITIONS COMMITTEE - MILCOMP) oraz ćwiczeniem dowódczo-sztabowym w zakresie problematyki Współpracy Cywilno-Wojskowej CIMIC (CIMIC EXERCISES - CIMEX). Oba przedsięwzięcia poprzedzają obrady merytoryczne (MILCOMP: 28.07 - 4.08; CIMEX: 30.07 - 2.08) a ich uczestnicy dołączyli do delegacji narodowych, aby wziąć udział w ceremonii zakończenia kongresu.
   W tegorocznej edycji MILCOMP wystąpiły dwie drużyny trzyosobowe reprezentujące Federację Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP - żeńska i męska. Nasze panie zdobyły złoty medal (w ubiegłym roku w trakcie Sofijskiego Kongresu Letniego uplasowały się na medalowym trzecim miejscu). To wspaniały sukces, na który pracowały cały rok. To także wielki sukces ich trenera - kmdr. rez. Marka Krotowicza (członka Komitetu MILCOMP).
   Tradycyjnie w ćwiczeniu CIMEX brał udział płk rez. Jerzy Górski - nestor i jeden z twórców polskiego CIMICU.
   W obradach merytorycznych Kongresu Letniego w Madrycie aktywnie uczestniczyła delegacja Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP w składzie:
    - Zdzisław Przeszłowski (płk dypl.) - Prezes FSRiWSZ RP (Wiceprezydent CIOR);
    - Jan Szczęsny (płk dr) - Sekretarz Generalny FSRiWSZ RP (członek Komitetu PfP);
    - Wojciech Wnuk (płk) - członek Strategicznej Grupy Roboczej CIOR (SWG);
    - Zygfryd Naczk (kmdr) - członek Komitetu Akademii Językowej CIOR (CLA).
    W obradach CIOMR wzięli udział:
    - Andrzej Galubiński (kmdr lek.) - Wiceprezydent CIOMR;
    - Maria Hołdrowicz (por. MW lek.).
   W trakcie obrad Prezydencję CIOR na lata 2016 - 2018 przejęła delegacja Republiki Czech.
W 2017 roku Kongres Letni ma zorganizować Kanada a w roku 2018 najprawdopodobniej Francja. W jego trakcie Prezydencję CIOR ma przejąć Polska.

 

« Powrót do listy