Aktualności

Komunikat Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP zmuszona została do wycofania się z przejęcia Prezydencji Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy (CIOR) planowanej na  lata 2018÷2020 i odwołania organizacji w 2019 roku w Warszawie Kongresu Letniego CIOR, pomimo deklarowanej zgody resortu Obrony Narodowej RP na przejęcie tych przedsięwzięć przez Federację.
   Delegacja Federacji nie była w stanie uczestniczyć w Kongresie Letnim zorganizowanym przez rezerwistów kanadyjskich w sierpniu 2018 roku w Quebec City, podczas którego Polska miała przejąć Prezydencję Konfederacji. Powodem tego był brak wsparcia ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej RP oraz nieudzielenie żadnej  odpowiedzi na liczne wystąpienia Federacji do Ministra Obrony Narodowej RP.

Czytaj więcej »

Pismo Prezesa Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP do Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka

     6 sierpnia 2018 r. Prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistow i Weteranów Sił Zbrojnych RP płk Zdzisław Przeszłowski wystosował pismo do Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniu 13 czerwca 2018 roku 13 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Głównej Federacji, której przewodniczył prezes Federacji - płk Zdzisław Przeszłowski.
     Obrady poświęcone były:
     - omówieniu aktualnej sytuacji Federacji, w aspekcie przejęcia przez polskich oficerów rezerwy prezydencji CIOR na Kongresie Letnim Konfederacji w Kanadzie (5 - 10 sierpnia  2018 r.);
     - sytuacji finansowej Federacji;
     - zapoznaniu uczestników Rady Głównej Federacji o obowiązującej od 22 maja 2018 r. Instrukcji RODO;
     - przyjęciu uchwał.

Czytaj więcej »

Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniu 10 maja 2018 roku odbyło się w Warszawie nadzwyczajne posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, poświęcone bieżącej sytuacji Federacji w kraju oraz statutowej działalności zagranicznej.
     W trakcie obrad wytyczono dalsze kierunki prac Federacji w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniu 23 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
     Na posiedzeniu omówiono aktualną sytuację Federacji, w szczególności dotyczącą jej działalności na arenie międzynarodowej.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniu 16 listopada 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
    Inaugurując posiedzenie Prezes Federacji płk dypl. Zdzisław Przeszłowski powitał wszystkich uczestników oraz podziękował za przybycie.
     W pierwszym punkcie posiedzenia dokonano wyboru płk. Marka Bielca, Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na członka Rady Głównej FSRiW SZ RP.
    Następnie, Prezes Federacji płk dypl. Zdzisław Przeszłowski przedstawił oraz omówił aktualną sytuację Federacji, odnosząc się głównie do problematyki związanej z objęciem w 2018 r. przez Polskę prezydencji CIOR. Zgodnie z decyzją MON nr 81odpowiedzialnym za te zamierzenia będzie Podsekretarz Stanu Bartłomiej Grabski. Postanowiono także, że polskie biura prezydencji zostaną umieszczone na terenie Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie przy ul. Puławskiej 6a.
 

Czytaj więcej »

ZASZCZYTNE MIEJSCE W ZAWODACH O PUCHAR SZEFA SZTABU ARMII REPUBLIKI CZECH

     W dniach od 6-10 października 2017 r. Szef Sztabu Generalnego Armii Czeskiej zorganizował zawody strzeleckie dla żołnierzy rezerwy. W zawodach wzięli udział żołnierze rezerwy armii czeskiej oraz Austrii, Niemiec, Słowacji i Polski  w sumie 29 trzyosobowych zespołów.
    Reprezentacja Federacji (członkowie SOR 34 plm i SL) występowała w składzie:
     1. Kmdr Marek Krotowicz
     2. Kmdr ppor. Mirosław Kowalski
     3. Kmdr ppor. Adam Słowik

Czytaj więcej »

70. KONGRES LETNI CIOR i 71. KONGRES CIOMR Praga 2017

     W dniach od 30 lipca do 4 sierpnia 2017 r. przedstawiciele Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP wzięli udział w obradach plenarnych Letniej Sesji Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy (CIOR) i Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Służb Medycznych (CIOMR) która odbyła się w Pradze.
     Skład delegacji:
   - Płk dypl. Zdzisław PRZESZŁOWSKI - prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP, szef delegacji;
    - Płk Jan SZCZĘSNY - sekretarz generalny Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP (członek komitetu PfP);
     - Płk Wojciech WNUK - członek Strategicznej Grupy Zadaniowej CIOR;
    - Płk dypl. Jerzy GÓRSKI - członek Komitetu Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) CIOR;
     - Kmdr Zygfryd NACZK - członek Komitetu Akademii Językowej (CLA) CIOR;
    - Kmdr Marek KROTOWICZ - członek Komitetu Zawodów Sportów Obronnych (MILCOMP) CIOR;
  - Kmdr lek. med. Andrzej GALUBIŃSKI - wiceprzewodniczący Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy Służb Medycznych (CIOMR), szef polskiej delegacji CIOMR.
   Miejscem obrad 70. Kongresu Letniego CIOR i 71. Kongresu CIOMR (CIOR/CIOMR SC - SOMMER CONGRESS) był “Hotel International” w Pradze.
W obradach Rady Głównej CIOR w Madrycie uczestniczyło ogółem 54 osoby z 27 państw. Na Kongres Letni  nie przybyli przedstawiciele: Chorwacji, Słowacji, Litwy, Łotwy, Portugalii i Mołdawii.
 

Czytaj więcej »

AKADEMIA JĘZYKOWA CIOR

     W dniach 16-28 lipca 2017 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni kolejna edycja Akademii Językowej Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy państw NATO i PfP (Partnerstwa dla Pokoju) oraz państw współpracujących w basenie Morza Śródziemnego.
     Akademia Językowa CIOR uczy dwóch obowiązujących w NATO języków, angielskiego i francuskiego na wszystkich poziomach, ze szczególnym uwzględnieniem NATO-wskiego leksykonu wojskowego, jednocześnie zapewniając orientację w kierunku roli i zadań CIOR/NATO.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniu 22 czerwca 2017 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
    Obrady pod przewodnictwem Prezesa Federacji Zdzisława Przeszłowskiego (płk dypl.) obejmowały następującą problematykę:
     1. Informacje o bieżącej realizacji zadań przez Federację;
     2. Stan realizacji zadań w 2017 roku;
     3. Sprawozdania z posiedzenia:
         -  IBM-2 (Czechy);
         -  Gaming I (Włochy);
     4. Propozycje zmian w „Planie zamierzeń Federacji - na 2017 r.”;
     5. Informacje o stanie finansów Federacji;
    6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Federacji z kontroli działalności Rady Głównej Federacji za 2016 r.;
     7. Stan przygotowań do CLA (Akademia Językowa CIOR) - w 2017 r.;
     8. Podjęcie uchwał;
     9. Wolne wnioski.  

Czytaj więcej »